Vinstförteckning för Toa-släppet 2017

Toa-släppet ordnades den 27 maj för 16:e gången på Rådhustorget. Årets vinstförteckning presenteras nedan:

Lottnr Vinst Värde
1779 Huvudvinst Gigantti köpkort 700 eur
1241 Köpkort Gigantti 100 eur
954 Köpkort Gigantti 100 eur
63 Köpkort K-supermarket 100 eur
2049 Köpkort K-supermarket 100 eur
2095 Köpkort Wild Shoe 100 eur
2320 Köpkort M. Broman 100 eur
2271 Köpkort Trävaruhuset 100 eur
1949 Köpkort K-Rauta 100 eur
869 Köpkort Tokmanni 50 eur
1131 Köpkort Tokmanni 50 eur
2065 Köpkort Tokmanni 50 eur
511 Köpkort S-market 50 eur
2460 Köpkort S-market 50 eur
597 Köpkort K-supermarket 50 eur
1854 Köpkort K-supermarket 50 eur
9 Köpkort K-supermarket 50 eur
957 Köpkort K-supermarket 50 eur
1975 Köpkort K-supermarket 50 eur
2127 Köpkort K-supermarket 50 eur
2467 Köpkort K-supermarket 50 eur
1904 Köpkort K-supermarket 50 eur
2175 Köpkort K-supermarket 50 eur
867 Köpkort K-supermarket 50 eur
1397 Köpkort M-Market Centrum 50 eur

Vinsterna utlämnas mot certifikat 29.5-31.7.2017 hos Gigantti i Ekenäs. Vi vill samtidigt tacka alla som deltagit i årets Toa-släpp och gratulera alla vinnare! Nästa år igen!