Vinstförteckning för Toa-släppet 2018

Toa-släppet ordnades den 26 maj för 17:e gången på Rådhustorget. Årets vinstförteckning presenteras nedan:

Lottnr Vinst Värde
2243 Huvudvinst Gigantti presentkort 700 eur
1602 Presentkort Fotofabriken 179 eur
498 Presentkort Gigantti 100 eur
1370 Presentkort Gigantti 100 eur
1240 Presentkort K-supermarket 100 eur
623 Presentkort Piazza 100 eur
1234 Presentkort Trävaruhuset 100 eur
259 Presentkort K-Rauta 100 eur
1258 Presentkort K-supermarket 50 eur
2161 Presentkort K-supermarket 50 eur
2009 Presentkort M. Broman 50 eur
2478 Presentkort K-supermarket 50 eur
1959 Presentkort K-supermarket 50 eur
941 Presentkort Wild Shoe 50 eur
1757 Presentkort K-supermarket 50 eur
1216 Presentkort K-supermarket 50 eur
1686 Presentkort M. Broman 50 eur
1068 Presentkort K-supermarket 50 eur
269 Presentkort K-supermarket 50 eur
2092 Presentkort Wild Shoe 50 eur
1248 Presentkort Bar & Restaurant Santa Fé 50 eur
877 Presentkort K-supermarket 50 eur
1378 Presentkort K-supermarket 50 eur
1207 Presentkort GH Klubben 30 eur
1626 Presentkort GH Klubben 30 eur
2228 Presentkort GH Klubben 30 eur

Vinsterna utlämnas mot certifikat 28.5-31.7.2018 hos Gigantti i Ekenäs. Vi vill samtidigt tacka alla som deltagit i årets Toa-släpp och gratulera alla vinnare!