Styrelsen 2021-2022

Styrelsemedlemmar

Verksamhetsperiod 1.7.2021 - 30.6.2022

Titel Namn
President Björn Liljegren
I Vicepresident Christer Rönnberg
II Vicepresident Klas Dahlqvist
Sekreterare Johan Nyholm
Styrelsemedlem Ari Valtonen
Skattmästare Henry Andersson
Medlemskommittens ordförande Kaj Kidron
Klubbmästare Andreas Holmström
Tailtwister Tommy Öberg
Pastpresident Pertti Nousiainen