Styrelsen 2020-2021

Styrelsemedlemmar

Verksamhetsperiod 1.7.2020 - 30.6.2021

Titel Namn
President Björn Liljegren
I Vicepresident Klas Dahlqvist
II Vicepresident Christer Rönnberg
Sekreterare Johan Nyholm
Styrelsemedlem Harry Andersson
Skattmästare Bernt Holm
Medlemskommittens ordförande Ingmar Aura
Klubbmästare Peter Mannström
Tailtwister Tommy Öberg
Pastpresident Pertti Nousiainen