Styrelsen 2018-2019

Styrelsemedlemmar

Verksamhetsperiod 1.7.2018 - 30.6.2019

Titel Namn
President Krister Sjöberg
I Vicepresident Pertti Nousiainen
II Vicepresident Björn Liljegren
Sekreterare Christer Rönnberg
StyrelsemedlemP Peter Mannström
Skattmästare Bernt Holm
Medlemskommittens ordförande Jan Nieminen
Klubbmästare Michael Bäckroos
Tailtwister Harry Norrgård
Pastpresident Magnus Björkholm