Styrelsen 2017-2018

Styrelsen sammanträder första onsdagen i månaden kl. 19.00 på Ekåsen lagret. Klubbkväll andra onsdagen i månaden kl. 19.00.

Styrelsemedlemmar

Verksamhetsperiod 1.7.2017 - 30.6.2018

Titel Namn
President Magnus Björkholm
I Vicepresident Krister Sjöberg
II Vicepresident Pertti Nousiainen
Sekreterare Björn Liljegren
Styrelsemedlem Ingmar Aura
Skattmästare Bernt Holm
Medlemskommittens ordförande Klas Dhalqvist
Klubbmästare Harry Norrgård
Tailtwister Michael Bäckroos
Pastpresident Kaj Kidron