Lions loppmarknad

Loppmarknaden har varit en tradition allt sedan Lions Club Ekenäs bildades 1958. Loppmarknaden har utgjort en ekonomisk grundpelare för klubbens hjälpverksamhet. Den första tiden ordnades loppmarknaden vartannat år. Sedan blev den ett årligt återkommande evenemang och under de senaste åren har till och med två eller flera marknader ordnats under samma år. I början av 2000-talet gjordes ett uppehåll om några år på grund av problematiska lagerförhållanden orsakat av fukt i källaren vid Linneavägen. Corona-pandemin förorsakade även den ett uppehåll i loppisverkasamheten 2020.

 

Den första loppmarknaden på Fisketorget

Den första loppmarknaden på Fisketorget.

 

Den första loppmarknaden ordnades i maj 1959 på Fisktorget. Under många år har platsen för loppmarknaden varit invid dåvarande Saltmagasinet vid Knipan. Ett par år hölls marknaden på gårdsplanen till nuvarande Snåresalen. Ett år ägde marknaden rum på Seminarieskolans gård. Den har ordnats många gånger på Basatorget. I dag ordnars loppmarknad inomhus i fastigheten vid Raseborgsvägen 5. 

Upplagringen av saker och föremål för loppmarknaden har varierat längs med åren. Under många år ända fram till 1980-talet hade klubben till sitt förfogande lagerutrymmen på Ekåsens sjukhus, nuvarande Raseborgs stadshus. Sedan kom sjukhusets f.d. rotfrukts- och potatiskällare vid Linneavägen in i bilden för Lions klubben. Klubben har även haft andra mer eller mindre tillfälliga utrymmen till sitt förfogande genom åren. Nu är klubben i den lyckliga situationen att utrymmen i det gröna huset på Raseborgsvägen 5 står till klubben förfogande tack vare stadens välvilliga inställning.

 

Källaren vid Linneavägen

Källaren vid Linneavägen.

 

Att ha lagerutrymmen och kunna ordna loppmarknaden i samma lokaliteter har medfört en avsevärd lättnad för klubbens aktiva medlemmar. Då lagerutrymmen och loppmarknaden skedde på olika adresser var Lions medlemmarna tvungna att fylla last- och paketbilar kvällen före för att få sakerna på plats till följande morgon. Trots att man varit tidigt ute, ville det alltid bli för lite tid tills portarna öppnades för publiken. Efter marknaden måste även överblivet material forslas tillbaka.

 

Loppmarknaden i maj 1974 hölls på gårdsplanen invid nuvarande Snåresalen

Loppmarknaden i maj 1974 hölls på gårdsplanen invid nuvarande Snåresalen.

 

Lions Ladies har genom åren också varit med på loppmarknaderna. De har hjälp till med försäljning av loppissakerna och förr skött om kaffe- och smörgåsservering. Tidigare var det också vanligt att hålla auktion på bättre saker.

Insamlingen av saker avsedda till försäljning på loppmarknaden är en väsentlig del av verksamheten. Klubbröderna har alltid avhämtat sakerna och fört dem till upplagringsplatsen. Det har ibland medfört fysiskt ansträngande flyttning av saker i trånga trappor o.s.v.

I dagens värld har loppisverksamheten blivit mycket populär i samhället. Återanvändning och cirkulär ekonomi är på modet. Det är inne att klä sig i ”vintage” kläder och använda begagnat. Detta har medfört att det nu finns många flera aktörer på ”second-hand” marknaden än tidigare. Det har blivit svårare att få lämpliga donationer till försäljning. Möbler har blivit ett litet problem varför vi ibland måste tacka nej till dessa, p.g.a. liten efterfrågan, dåligt skick eller att de är utrymmeskrävande mm. Trots allt försöker klubben upprätthålla en god standard på saker till försäljning.

 

Raseborgsvägen 5, Ekenäs

Raseborgsvägen 5, Ekenäs.

 

På grund av det fördelaktiga läget vid Raseborgsvägen 5 är det möjligt att ordna loppisen två gånger i året. Detta sker ofta i december och i juni, ofta följande lördag efter skolavslutningen. Insamlade medel från loppis saknar tema vilket innebär att medlen fritt får användas för att hjälpa behövande i vårt närområde.

 

Kontaktpersoner för Lions Club Ekenäs loppis:

Pertti: 0503545550

eller via annan lionsmedlem.