Är du nästa Ekenäs lucia?

Hjälp Lions hitta Ekenäs lucia 2013! Skicka uppgifter och foto av dig själv eller någon annan, som du tycker att skulle passa till Ekenäs lucia.

Ålder helst 16-23 år.

Skicka uppgifterna senast torsdagen den 24. oktober till:

Lions Club Ekenäs rf
PB 97
10601 Ekenäs
Märke: "Lucia 2013"

eller per e-post till svante.kajsa.westerlund@gmail.com.