Vinstförteckning för Toa-släppet 2015

Toa-släppet ordnades den 23. maj för 14e gången på Rådhustorget. Årets vinstförteckning presenteras nedan:

Lottnr Vinst Värde
1502 Huvudvinst Gigantti köpkort 1000 eur
1702 Köpkort Gigantti 200 eur
120 Köpkort K-supermarket 100 eur
1914 Köpkort Trävaruhuet 100 eur
2443 Köpkort Rautia 100 eur
80 Köpkort Elmo Sport 100 eur
1083 Köpkort M. Broman 100 eur
253 Köpkort S-Market 50 eur
399 Köpkort S-Market 50 eur
991 Köpkort S-Market 50 eur
1177 Köpkort S-Market 50 eur
688 Köpkort K-supermarket 50 eur
848 Köpkort K-supermarket 50 eur
2431 Köpkort K-supermarket 50 eur
961 Köpkort K-supermarket 50 eur
478 Köpkort K-supermarket 50 eur
1128 Köpkort K-supermarket 50 eur
2272 Köpkort K-supermarket 50 eur
213 Köpkort K-supermarket 50 eur

Vinsterna utlämnas mot certifikat 25.5-31.7.2014 hos Gigantti i Ekenäs. Vi vill samtidigt tacka alla som deltagit i årets Toa-släpp!