Vinstförteckning för Toa-släppet 2016

Toa-släppet ordnades den 28. maj för 15:e gången på Rådhustorget. Årets vinstförteckning presenteras nedan:

Lottnr Vinst Värde
1528 Huvudvinst Gigantti köpkort 700 eur
1109 Köpkort Gigantti 100 eur
1676 Köpkort Gigantti 100 eur
077 Köpkort K-supermarket 100 eur
454 Köpkort K-supermarket 100 eur
2449 Köpkort Wild Shoe 100 eur
1662 Köpkort M. Broman 100 eur
270 Köpkort Trävaruhuset 100 eur
2413 Köpkort Rautia 100 eur
325 Köpkort S-Market 50 eur
2339 Köpkort S-Market 50 eur
363 Köpkort S-market 50 eur
121 Köpkort S-market 50 eur
1370 Köpkort S-market 50 eur
876 Köpkort K-supermarket 50 eur
2132 Köpkort K-supermarket 50 eur
415 Köpkort K-supermarket 50 eur
1234 Köpkort K-supermarket 50 eur
1846 Köpkort K-supermarket 50 eur
2098 Köpkort K-supermarket 50 eur
2147 Köpkort K-supermarket 50 eur
724 Köpkort K-supermarket 50 eur
2307 Köpkort K-supermarket 50 eur
1048 Köpkort K-supermarket 50 eur
1241 Köpkort M-Market Centrum 50 eur

Vinsterna utlämnas mot certifikat 30.5-31.7.2016 hos Gigantti i Ekenäs. Vi vill samtidigt tacka alla som deltagit i årets Toa-släpp och gratulera alla vinnare! Nästa år igen!