Toa-släppets vinstföteckning 2019

Toa-släppet ordnades den 26 maj för 18:e gången på Rådhustorget. Årets vinstförteckning presenteras nedan:

Lottnr Vinst Värde
216 Huvudvinst Gigantti presentkort 700 eur
386 Presentkort Restaurant Albatross 250 eur
2306 Presentkort Gigantti 100 eur
1902 Presentkort Gigantti 100 eur
568 Presentkort Piazza 100 eur
1956 Presentkort Trävaruhuset 100 eur
1906 Presentkort K-Rauta 100 eur
1818 Presentkort K-supermarket 50 eur
1476 Presentkort K-supermarket 50 eur
1152 Presentkort M. Broman 50 eur
1148 Presentkort K-supermarket 50 eur
495 Presentkort K-supermarket 50 eur
1604 Presentkort Wild Shoe 50 eur
393 Presentkort K-supermarket 50 eur
1085 Presentkort K-supermarket 50 eur
1584 Presentkort M. Broman 50 eur
2357 Presentkort K-supermarket 50 eur
1983 Presentkort K-supermarket 50 eur
185 Presentkort Wild Shoe 50 eur
1078 Presentkort Bar & Restaurant Santa Fé 50 eur
2169 Presentkort K-supermarket 50 eur
825 Presentkort K-supermarket 50 eur
567 Presentkort GH Fyren 30 eur
502 Presentkort GH Fyren 30 eur
1832 Presentkort GH Fyren 30 eur

Vinsterna utlämnas mot certifikat 27.5-31.7.2018 hos Gigantti i Ekenäs. Vi vill samtidigt tacka alla som deltagit i årets Toa-släpp och gratulera alla vinnare!