Lions Club Ekenäs r.f. donerar två konditionscyklar till TamFix

Tamfix bedriver dagverksamhet med syfte att erbjuda klienter inom psykisk rehabilitering meningsfull verksamhet under dagarna samt att stärka och stödja upprätthållandet av resurser och hantering av vardagen. Verksamheten riktar sig till dem som är pensionerade eller långtidssjukskrivna. Deltagande i TamFix verksamhet förutsätter att deltagaren har en vårdkontakt och är minst 29 år gammal. Åt klienten betalas en flitpeng för deltagande i tjänsten. I verksamheten ingår också en varm måltid. Verkstaden erbjuder olika underleverantörsarbeten som utförs för lokala företag. Man tillverkar även egna produkter av återvinningsmaterial. Två av deras största kunder är IDO och Finnbolt.

Lions Club Ekenäs har donerat två konditionscyklar till TamFix.

Lions loppis

Lions loppis