Lions Club Ekenäs

Club Nr 117 - Distrikt 107B
Grundad 1.4.1958 - Charternight 25.10.1958

De första åtgärderna att bilda en Lions klubb i Ekenäs vidtogs våren 1958.
Lektorn Björn Björkvall var initiativtagare och eldsjäl vid grundandet av klubben.
LC Lohja är fadderklubb med lion Reino Nurmi som personlig fadder.

Klubbens första medlemmar
Sigfrid Berlin
Björn Björkvall
Henrik Cederlöf
Birger Fogelholm
Herbert af Forselles
Sigurd Granqvist
Bror-Anton Granvik
Roy Hedman
Arne Johansson
Uno Karbin
Erik Lannert
Bruno Lindström
Nils Nyberg
Sven Nyberg
Hugo Pettersson

Erkki Poroila
Rurik Rancken
Johan Rappe *
Lauri Sarporanta
Clas-Olof Selenius
Unto Vuorela
Åke Åkesson
* enda charterbrodern, som fortfarande är medlem

Medlemsantalet är nu 36 (september 2011) av vilka fem är priviligierade. Klubben är svenskspråkig. Klubben har tills vidare enbart manliga medlemmar. Våra ladies är oss till stor hjälp och glädje vid olika aktiviteter och fester. Vi möts den andra tisdagen i månaden och styrelsen sammanträder en vecka tidigare, dvs den första tisdagen i månaden. Vardera mötet börjar klockan 19.00. Mötesplats är Svenska Klubben i Ekenäs.
<<< Tillbaka till första sidan