Bilder från DUV-dansen i Skogby 4.6.2024

Den numera traditionella "DUV-dansen" ordnades den 4.6.2024 på Furuborg i Skogby. Sommartillställningen ordnades för första gången 4.6.1996 av LC Ekenäs, då för DUV klienter från Ekenäs. Då det fanns inneboende från grannkommunerna i samma enheter, upplevdes det som besynnerligt att alla inte fick delta.

Eftersom grannklubbarna också gillade initiativet beslöts på ett zonmöte i Hangö, att klubbarna framledes, tillsammans årligen, skulle ordna dessa tillställningar. Alltnog, den 1.7.1997 ordnades sommarfesten för första gången som en zon-aktivitet, och har sedan dess årligen anordnats i denna anda. Klubbarna har tilldelats olika uppgifter och kostnaderna fördelas lika.

Tillställningarna har alltsedan starten ordnats på Furuborg, endast två gånger har festen inhiberats, 2011 då golvet slipades och lackerades (klubbarna stod för kostnaderna, som ett tack till Skogby UF för att de ställt ungdomslokalen till klubbarnas förfogande). År 2020 inhiberades dansen p.g.a. Corona-epidemin. Klubbarna ordnade då i stället korvgrillning följande vinter, deltagandet var uppdelat på två dagar och i flera mindre grupper, för att minimera risken för smittospridning.

Grillkorven smakade och läskdryckerna hade strykande åtgång, mellan danspassen, i det soliga sommarvädret. Viola och Kenneth stod för musiken, såsom otaliga gånger tidigare. "Svensktoppen" är musikgenren som gäller. 

Och bäst av allt var alla glada, soliga ansikten, bland såväl gäster som arrangörer.

(foto: Henry Andersson)

DUV-dans i Skogby 4.6.2024 (foto: Henry Andersson)
DUV-dans i Skogby 4.6.2024 (foto: Henry Andersson)
DUV-dans i Skogby 4.6.2024 (foto: Henry Andersson)
DUV-dans i Skogby 4.6.2024 (foto: Henry Andersson)
DUV-dans i Skogby 4.6.2024 (foto: Henry Andersson)
DUV-dans i Skogby 4.6.2024 (foto: Henry Andersson)
DUV-dans i Skogby 4.6.2024 (foto: Henry Andersson)
DUV-dans i Skogby 4.6.2024 (foto: Henry Andersson)
DUV-dans i Skogby 4.6.2024 (foto: Henry Andersson)
DUV-dans i Skogby 4.6.2024 (foto: Henry Andersson)
DUV-dans i Skogby 4.6.2024 (foto: Henry Andersson)
DUV-dans i Skogby 4.6.2024 (foto: Henry Andersson)
DUV-dans i Skogby 4.6.2024 (foto: Henry Andersson)
DUV-dans i Skogby 4.6.2024 (foto: Henry Andersson)
DUV-dans i Skogby 4.6.2024 (foto: Henry Andersson)
DUV-dans i Skogby 4.6.2024 (foto: Henry Andersson)