Historik

De första åtgärderna att bilda en Lions klubb i Ekenäs vidtogs våren 1958. Lektorn Björn Björkvall var initiativtagare och eldsjäl vid grundandet av klubben. LC Lohja är fadderklubb med lion Reino Nurmi som personlig fadder.

Klubbens första medlemmar

 • Sigfrid Berlin
 • Björn Björkvall
 • Henrik Cederlöf
 • Birger Fogelholm
 • Herbert af Forselles
 • Sigurd Granqvist
 • Bror-Anton Granvik
 • Roy Hedman
 • Arne Johansson
 • Uno Karbin
 • Erik Lannert
 • Bruno Lindström
 • Nils Nyberg
 • Sven Nyberg
 • Hugo Pettersson
 • Erkki Poroila
 • Rurik Rancken
 • Johan Rappe
 • Lauri Sarporanta
 • Clas-Olof Selenius
 • Unto Vuorela
 • Åke Åkesson

Medlemsantalet är nu 34 (september 2019) av vilka sex är priviligierade. Klubben är svenskspråkig. Klubben har tills vidare enbart manliga medlemmar. Våra ladies är oss till stor hjälp och glädje vid olika aktiviteter och fester.