Styrelsen 2022-2023

Styrelsemedlemmar

Verksamhetsperiod 1.7.2022 - 30.6.2023

Titel Namn
President Kaj Kidron
I Vicepresident Ari Valtonen
II Vicepresident Klas Dahlqvist
Sekreterare Johan Nyholm
Styrelsemedlem Andreas Holmström
Skattmästare Henry Andersson
Medlemskommittens ordförande Michael Bäckroos
Klubbmästare Leif Ekberg
Tailtwister Tommy Öberg
Pastpresident Pertti Nousiainen