Zonaktiviteten för DUV i Skogby

En av de mest efterlängtade aktiviteterna varje år är dansen i Skogby som Lions ordnar med DUV i Västnyland. Aktiviteten är ett samarbete mellan Lions kubbarna i den västnyländska Lions-zonen, (zon 3 i distrikt 3) d.v.s. Lions klubbarna i Ingå, Karis, Ekenäs, Tenala och Hangö. I samarbete med DUV ordnas årligen en sommarfest med dans som går av stapel i Furuborg-föreningshus, som innehavs Skogby Ungdomsförening rf.

DUV i Västnyland och Kimitonejden är en förening som arrangerar fritidsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreningen strävar till att stödja dem och möjliggöra full delaktighet i samhället och dess funktioner. Många av de som hjälper till på tillställningarna är föräldrar och syskon till klienterna.

Den första dansen i Skogby arrangerades 1995 i regi av enbart Ekenäs Lions klubb och de lokala boende ungdomarna i Ekenäs. Intresset var stort och följande år utökades den till en zonaktivitet för västra Nyland. 

Sommarfesterna i Furuborg har varit mycket populära med musik, dans och servering. Även en orkester har deltagit på frivillig basis. Lionsklubbarna har bekostat servering i form av korvgrillning och läskedrycker samt stått för de praktiska arrangemangen som t.ex. personer på plats och städning.  Ekenäs Lions har varit ansvarig för koordineringen. DUV har organiserat transporterna för boenden till och från festen och Lions klubbarna har delat på transportkostnaderna. Skogby ungdomsförenings har beviljat tillträde till Furuborg utan ersättning. Årligen har 75-80 personer deltagit i dansen. Allt som oftast syns idel glada miner.

 

Zonaktiviteten för DUV i Skogby

Zonaktiviteten för DUV i Skogby

 

Vanligtvis arrangeras tillställningen den första tisdagen i juni. År 2017 ordnades aktiviteten i Skogby för tjugonde gången. De senaste åren har Corona-pandemin satt stopp för evenemanget. År 2021 arrangerade i stället DUV i Västnyland utedagar 13-14.2.2021 på Rosvik lägergård i utmärkt väder och gott humör! Lions klubbarna från orten bidrog med grillkorv och drickbart för deltagarna. Även duon Sam Zimon uppträdde under dagarna till allas glädje.

 

DUV i Rosvik

DUV i Rosvik

Zonaktiviteten på Rosviks lägergård

 

DUV i Västnyland publicerade en trevlig video från utedagarna i Rosvik. Ta en titt på den här: https://youtu.be/SvmpniuNcmY