Lions mintförsäljning

Försäljningen av mintpastiller är en av Lions Club Ekenäs långvariga och fortlöpande aktiviteter. Mintförsäljningen har utgjort en stadig inkomstkälla för klubbens hjälpverksamhet. Försäljning av mintkarameller sker genom självexpediering i boxar med myntfack. Mintboxarna är placerade i butiker, apotek, frisörsalonger, restauranger, hälsostationer m.fl. Priset för en Lions mint förpackning är 1€. Skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset går oavkortat till Lions Club Ekenäs hjälpverksamhet.

 

Lions mint

 

Idén till försäljning kom till Ekenäs via Lionsklubbarna i Sverige. Globalt har verksamheten visat sig vara ett lyckat koncept som pågått i många år runt om i världen. I Ekenäs kom försäljningen igång i början på 90-talet och alltså pågått oavbrutet i 30 år.  Verksamheten ger synlighet åt Lions klubben i det lokala samhället och näringslivet. Lions emblemet garanterar att mintförsäljningen är en officiell Lions aktivitet. De kvalitativa mintpastillerna ger året om en positiv bild av klubben. Mintstängerna tillverkas i Australien enlig internationell standard.  Ekenäs klubben får sina mintstänger via systerklubben i Gävle Sverige.

 

Lions mint

 

Självexpedieringsboxar finns utplacerade i ett tjugotal ställen runt om i centrala Ekenäs. Klubben tackar affärsidkarna för deras välvilliga inställning och för att det upplåter utrymme för boxarna i sina lokaler. Mintboxarna har blivit en bekant syn för såväl stadens innevånare som gäster från andra orter. Klubbens medlemmar sköter på frivillig basis om att det alltid finns mintstänger till handa och att de insamlade penningmedlen kommer till klubben kassa.

I och med att användningen av kontanter och slantar i samhället har minskat betydlig under de senaste åren har det medför att försäljningen minskat.