Toa-släppet på Rådhustorget

Nätkass med toarullar

Evenemanget är ett av våra största årliga evenemang och äger rum i slutet av maj. Det är ett lotteri med 2500 numrerade lotter s.k. certifikat. Lotterna säljs av Lions medlemmar under april och maj månad. För varje numrerad lott finns det en motsvarande numrerad toalettpappersrulle. Dragningen av lotterna som berättigar till vinster går till så att de 2500 toarullarna placeras i en stor nätkasse som en lyftkran lyfter upp till ca 25 meters höjd. Under kassen placeras ett målmärke. Efter det öppnas bottnen på nätkassen så att toarullarna släpps ut och faller ner. Den som har certifikatet till toarullen som stannar närmast målmarkeringen vinner huvudvinsten i lotteriet. De följande rullarna näst närmast målmarkeringen vinner de övriga vinsterna enligt vinstförteckningen. När dragningen är avklarad får publiken plocka åt sig de resterande rullarna från torget för eget bruk.

Toa-släppetdragningen sker oftast den sista lördagen i maj på Rådhustorget i Ekenäs, efter det att torgkommersen avslutats. Evenemanget har traditionell dragit en stor publik. Lions Club Ekenäs har tillstånd för lotteriet och det övervakas av polisen. En fullständig förteckning över de vinnande lottnumren publiceras på Lions Club Ekenäs hemsidor. 

Idén till evenemanget kommer ursprungligen från Lionsklubben i Mariestad Sverige. Toa-släppet har ordnats årligen allt sedan 2001. Åren 2020 och 2021 har det blivit inställt på grund av Corona-pandemin. Under åren som vi arrangerat lotteriet har inkomster från lotteriet delats ut som understöd bl.a. till; Medi-Heli, knarkbekämpning och drogtestutrustning, Ekenäsnejdens och Snappertuna krigsveteraner, Svenska Synskadade i Västnyland, Västra Nylands MS-klubb, Västra Nylands Cancerklubb, Västra Nylands Diabetesförening och Lionsparken i Ekenäs.

Toa-släppet har möjliggjorts tack vare donationer av lokala företagare i form av ekonomiskt bidrag och lotterivinster i form av presentkort. År 2019 var huvudvinsten ett presentkort till Gigantti värt 700 €. Namnen på de understödande företagen görs synliga på lottericertifikaten. Nokia Papper har donerat toarullarna.

Ta en titt på bildgallerier från Toa-släppet från 2013, 2014 och 2015.