Lions Club Ekenäs
PB 97, 10601 Ekenäs
Mötesplats:
Svenska Klubben.
Klubbkväll andra
tisdagen i månaden
kl. 19.00.
Svenska Klubben Styrelsen sammanträder
första tisdagen
i månaden kl. 19.00.
Styrelsen
President
I Vicepresident
II Vicepresident
Sekreterare
Styrelsemedlem
Skattmästare
Medl.kom. ordf.
Klubbmästare
Tailtwister
Pastpresident
1.7.2012 - 30.6.2013
Göran Dahlqvist
Leif Ekberg
Svente Westerlund
Ari Valtonen
Kaj Kidron
Dan Fröberg
Jörgen Nyman
Sture Österman
Leif Stenwall
Kaj Koivumäki
President under verksamhetsåret
2012 - 2013: Göran Dahlqvist